Konstruktionsstål i byggnader

För att stabilisera en byggnad så krävs det att man använder konstruktionsstål. Detta bidrar till att en byggnads utförande kan vara precis så som man önskar att det ska vara. Konstruktionsstål sätts i betongen i olika former. Betongen gjuts på stålet och fäster sig runtomkring. Detta medför till att det blir en säker och trygg byggnad som kan hålla under lång tid framöver. Svenska regler och lagar säger att när man konstruerar dagens byggnader så ska de kunna hålla i 100 år framöver. Detta sätter ett enormt krav på att konstruktionsstålet håller och inte släpper efter en viss tid.

Stål för konstruktionen kännetecknas av hur väl det går att svetsa och vilken seghet som det kan uppnå. Segheten är avgörande för hur mycket stålet kan böjas utan att spricka. I komplicerade byggnader behöver man ofta böja stålet i vissa delar för att byggnadens form kräver det. Då är det oerhört viktigt att stålet håller. Man utför ofta diverse kontroller och provmätningar genom att svetsa en del av stålet för att se hur väl det håller. Dessa kontroller brukar göras regelbundet under en återkommande period för att säkerställa att kvalitén inte sjunker och håller sig på den nivån den var tänkt att vara på.

Exempel på hur man använder stål i byggnader är att utföra ett fackverk. Ett fackverk innebär att man korsar det bärande stålet mellan olika bärverk. Fackverk används ofta i byggnader där man har stora rum som kräver att man ska ha högt i tak, exempelvis i gymnastiksalar där man säkerligen behöver ha mer än 7 m i takhöjd för att uppfylla att man kan utöva alla sporter som kräver det, såsom volleyboll och basket. Stålfackverk används även i badanläggningar där man har högt i tak. Det är även lämpligt att använda stålfackverk här med avseende på korrosionsrisken i sådana miljöer.