Linjer på fotbollsplan

För att uppnå en känsla av professionalism så krävs det att man målar linjer på fotbollsplaner. Detta inger en känsla av hög kvalité och alla spelare uppskattar detta. Raka och tydliga linjer krävs för att uppnå detta. Det finns flertalet olika sätt att måla linjer på fotbollsplaner. Det som avgör vilket man väljer är givetvis hur hög kvalité man vill ha på målningen. Ska det målas åt en knatteliga så är det givetvis lägre krav som ställs på målning av linjerna. Man kan måla för hand i detta fall. Allt man behöver är vit spray och ett måttband för att ungefärligt få raka linjer och en markering på vad som är vad. Detta är såklart ett billigare alternativ, för den som inte vill lägga ner alldeles för mycket pengar vid målningen. Men det kräver ändå sin tid, det tar några timmar att måla alla linjer på en fullstor fotbollsplan.

De linjer som man ska måla är givetvis de yttre linjerna som bildar en rektangel. Dessa linjer är viktigast, då bollen går utanför dessa så blir det inkast eller hörna till ett av lagen som deltar i spelet. Då en av fotbollens regler är att hela bollen måste vara över linjen, så ska man vara extra tydlig när man målar dessa linjer. Det ska kunna gå att uppmärksamma om hela bollen verkligen är över linjen.

För att uppnå detta så måste man använda markeringsapparater såsom Fält Line eller Linemark iGo Linjeringsmaskin. Vid linjemålning ska man använda icke-frätande och vattenbaserad färg för ett optimalt resultat. Linjeringsmaskinerna använder endast 1 liter färg när man målar en fullstor fotbollsplan, de fördelar färgen jämnt och den fylls på automatiskt när man rullar maskinen runt på planen. Man ska även tänka på att mäta ut straffområdeslinjerna och målvaktsområdet när man målar en fotbollsplan. Det många glömmer är att man även ska markera var bollen får slås vid hörnflaggan och mittcirkel.