Vad är en mekanisk verkstad

Mekaniska verkstäder spelar en stor roll för att uppehålla städers funktion. De hittas ofta i utkanten av städer, men finns ibland även mer centralt. Verkstäderna erbjuder något unikt som får både större och mindre företag att söka deras tjänster.

En mekanisk verkstad har en mängd olika erbjudanden beroende på vilken kund som kontaktar dem. Ofta vänder sig industriella verksamheter sig hit vid mekaniska problem eller när en bearbetning behövs. Utbudet av tjänster och produkter hos olika mekaniska verkstäder kan variera. Det kan antingen vara reparation, svetsning, fräsning, tillverkning, mätning, maskinbearbetning eller annat. Alla mekaniska verkstäder har inte tillåtelse att erbjudna vissa tjänster. Till exempel så krävs en EN 1090 certifiering för att arbeta med stål. Andra uppgifter som en mekanisk verkstad kan ha är att förädla metall. Metallen säljs ibland vidare som den är och i vissa fall använder sig verkstaden av den för att producera sina egna varor. En vanlig produkt som många mekaniska verkstäder tillverkar är lego. Det är vanligt att varorna som tillverkas på dessa verkstäder är gjorda för att komplettera andra produkter. Ett exempel kan vara maskindelar, muttrar, skruvar och verktyg

Vid produktionen används ofta många avancerade industriella maskiner. Vissa av dem kräver utbildning och kan vara knepiga att använda. Därför är det svårt för enskilda industriella verksamheter att klara av många av tjänsterna som en mekanisk verkstad erbjuder. En typ av sådana maskiner är CNC maskiner som används vid svarvning. Med en verksamhet som konstant använder industriella maskiner kan en hel del energi gå åt. Maskinerna och metalljobb gör det även lätt att skada sig. Därför tas miljö och säkerhet på allvar när det gäller mekaniska verkstäder. Dessutom har SIS, Swedish Standards Institute satt upp riktlinjer. En mekanisk verkstad ska helst följa minst fyra av dessa. Det finns även en kravstandard, ISO 9001, som måste följas.